Stojimo Vam na usluzi za sva Vaša pitanja!

Pravne osoba

Zainteresirani maloprodajni subjekti na području Hrvatske mogu nas kontaktirati direktno ili se obratiti veledrogerijama sa kojima surađujemo:

ime veledrogerije u pripremi

– ime veledrogerije u pripremi

Maloprodajni i veleprodajni subjekti (izvan Hrvatske) na području Europske unije, mogu nas direktno kontaktirati oko suradnje. Posjedujemo svu potrebnu dokumentaciju za stavljanje proizvoda na EU tržite.

 

Distributer za Hrvatsku i Europsku Uniju:

Distributer za Crnu Goru:

“FUTURA PLUS” d.o.o. 
Bulevar Revolucije 58, Podgorica 
Tel: 020/238 580; 067/817 110
Email: btod@t-com.me

 

Distributer za Makedoniju:

MAXMI TRADE” d.o.o.
Kuzman Kapidan 25 Tel: +38978264612
Email: kmj_gr@yahoo.com